jump to navigation

హేవళంబి ఉగాది – పల్ల నరేంద్ర మార్చి 28, 2017

Posted by M Bharath Bhushan in Culture, ecology, Telangana, Telangana Festivals, Telugu (తెలుగు).
Tags:
add a comment

హేవళంబి నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు..
హేవళంబికి (రైతు) స్వాగతం..
వాన రానీ వాన రానీరా
మా మంచి కాలం తాను దేనీ తాను దేనీరా
రేయి పగలు కాసుకోని కండ్లలొత్తు లేసు కోని
యేసి చూసి జీవులన్నీ ఆసతొ దోసిళ్ళు బట్టగ
వాన రానీ వాన రానీరా
మా మంచి కాలం తాను దేనీ తాను దేనీరా
సురుకులేపే రోహినమ్మ మ్రిగసిరమ్మకు పిలువనంప
యేడి యిడిసి సల్లబడ పన్నీరు బుడ్డి సిలకరించ
ఆగమాగమునొచ్చి ఆర్ద్ర తడిపి తానాలాడించ
సిన్నబోక మందలించ చిన్న పెద్ద పుష్యాల
ఆకసమ్మే జల్లెడవను అస్లేరు ఎదురుజూడ
కార్తెలన్ని కర్షకులను కడుపులోన దాచుకొనగ
వాన రానీ వాన రానీరా
మా మంచి కాలం తాను దేనీ తాను దేనీరా (మరింత…)

Banjaras introduce regional culture in Telangana agency areas జూలై 15, 2016

Posted by M Bharath Bhushan in Adilabad, Bonalu, Culture, Economy, Gond, Lambada, politics, ST, Telangana.
add a comment

They can no longer be told from Telangana culture
S Harpal Singh, The Hindu, Adilabad, July 15, 2016

Banjara Bonalu in Adilabad
CULTURAL CHANGE:Potharajus dancing during Bonalu procession at Medampet in Adilabad district.- Photo: S. Harpal Singh

Banjaras, known as Lambadas, settled in Adilabad district are slowly embracing local traditions

It may not be too long before the Banjaras of Adilabad district, popularly known as Lambadas, get completely assimilated into local Telangana culture given the speed with which changes are being adopted by the community.

Those living along the banks of Godavari river, mostly in Dilawarpur, Nirmal, Laxmanchanda, Mamda, Khanapur, Kadem, Jannaram and Dandepalli mandals have already shed much of their customs and it is not easy to identify them as they are no different from other locals. (మరింత…)

Telangana tourism industry జూలై 9, 2016

Posted by M Bharath Bhushan in Art, Culture, ecology, heritage, Telangana, Telangana Festivals, Telangana Places.
add a comment

Telangana woos tourists from Bengal
July 8, 2016 Siasat

Kolkata: Showcasing its rich culture and heritage, Telangana today offered a number of packages covering forts, palaces, wildlife, temples, eco-tourism and medical tourism to attract tourists from West Bengal.

“Apart from high-end (income) visitors, people in West Bengal are also known for their inclination towards heritage and leisure. Bengal has thus emerged as an important market for tourism industry in the country and is now on our radar,” Managing Director of Telangana State Tourism Development Corporation (TSTDC) Christina Z Chongthu said here.

At a roadshow on the occasion of Travel and Tourism Fair (TTF), Chongthu also looked forward to have tie-ups with tour operators in West Bengal for more tourists from Bengal to Telangana.

Chongthu, who is also Commissioner, Department of Tourism said, “Telangana invites millions of tourists, not only because of rich heritage, but also because of various tourist attraction covering heritage, archaeology, religion, wildlife, eco-tourism and handicrafts.” (మరింత…)

10 million people attend India’s largest tribal fair – Medaram Jatara ఫిబ్రవరి 18, 2016

Posted by M Bharath Bhushan in Gond, heritage, Identity, indigenous, Kakatiya, Koya, ST, Telangana, Telangana Festivals.
add a comment

10 Million People Descend on Telangana Forest for India’s Largest Tribal Fair

February 17, 2016 IANS, WARANGAL, Telangana

Hundreds of thousands of people have reached Medaram in Warangal district for Sammakka Sarakka Jatara, India’s largest tribal fair, which began Feb. 17.

Devotees, both tribal and non-tribal, from different parts of Telangana and other states like Andhra Pradesh, Odisha, Chattisgarh, Maharashtra, Madhya Pradesh and Karnataka are participating in the four-day fair, also known as Medaram Jatra.

Medaram and surrounding villages in the forest, about 100 km from district headquarters, have turned into sea of humanity for the tribal festival, organized once in two years. Men and women took a dip in Jampanna stream, which they believe will wash away their sins.
Devotees belonging to different states and speaking different languages thronged the forests to pay obeisance to tribal goddesses Sammakka and Sarakka.

The unique rituals, which include devotees offering jaggery to the deities, began Feb. 17 night with the customary arrival of Sarakka’s image from Kannepally village which was placed on a platform. The image idol covered in red cloth was brought in a vessel laden with vermilion and turmeric powder. (మరింత…)

e-Resource Centre for TSPSC in Telangana University జనవరి 10, 2016

Posted by M Bharath Bhushan in 1969, 29th State, agitation, Culture, Economy, heritage, Hyderabad, Identity, Kakatiya, politics, regionalism, Telangana, Telangana Festivals, Telangana People, Telangana Places, TRS, TSPSC.
add a comment

Telangana University opens e-resource centre for TSPSC exams

P Ram Mohan, The Hindu, Nizamabad, January 10, 2016

V-C has given green signal to purchase any number of books required by students, says Registrar

Dozens of coaching centres have emerged across the district with a series of notifications coming for recruitment of various jobs in the State government. Aspirants of jobs are thronging coaching centres and libraries for serious preparation.

They, however, seem to be struggling to find relevant syllabus in books and magazine available at the libraries. They find it difficult to get authentic information on Telangana politics, economics, culture and festivals, geography, general history, and history of the 60-year-old agitation for separate Statehood and also on current affairs.

The market is flooded with books written by several writers, but aspirants do not feel satisfied with the contents in them. They have been waiting for the books written by eminent writers being published by the Telugu Academy. Meanwhile, coaching centres are searching for senior faculty members and experts in general studies to engage them in their centres. (మరింత…)

TSPSC Syllabus of Paper VI: Telangana Movement & State Formation సెప్టెంబర్ 1, 2015

Posted by M Bharath Bhushan in 1969, 29th State, AP Reorganisation Bill, Bhadrachalam, G.O 610, Hyderabad, Identity, JAC, KCR, Kothagudem, Koya, Mulki, Nizam, Polavaram, politics, Settler, Six Point Formula, Sonia, SRC, suicide, TDF, Telangana, Telangana Festivals, TRS, TSPSC, Warangal.
add a comment

PAPER-VI – TELANGANA MOVEMENT AND STATE FORMATION

I. The idea of Telangana (1948-1970)

1. Historical Background: Telangana as a distinctive cultural unit in Hyderabad Princely State, its geographical, cultural, socio, political and economic features- People of Telangana- castes, tribes, religion, arts, crafts, languages, dialects, fairs, festivals and important places in Telangana. Administration in Hyderabad Princely State and Administrative Reforms of Salar Jung and Origins of the issue of Mulkis-Non-Mulkis; Employment and Civil Services Rules under Mir Osman Ali Khan, VII Nizam’s Farman of 1919 and Definition of Mulki – Establishment of Nizam’s Subjects League known as the Mulki League 1935 and its Significance; Merger of Hyderabad State into Indian Union in 1948; Employment Policies under Military Rule and Vellodi,1948-52; Violation of Mulki-Rules and Its Implications.

2. Hyderabad State in Independent India– Formation of Popular Ministry under Burgula Ramakrishna Rao and 1952 Mulki-Agitation; Demand for Employment of Local people and City College Incident, Its importance. Justice Jagan Mohan Reddy Committee Report, 1953 – Initial debates and demand for Telangana State-Reasons for the Formation of States Reorganization Commission (SRC) under Fazal Ali in 1953-Main Provisions and Recommendations of SRC-Dr. B. R. Ambedkar’s views on SRC and smaller states.

3. Formation of Andhra Pradesh, 1956: Gentlemen’s Agreement – its Provisions and Recommendations; Telangana Regional Committee, Composition, Functions and Performance – Violation of Safeguards, Migration from Coastal Andhra Region and its Consequences; Post-1970 Development Scenario in Telangana- Agriculture, Irrigation, Power, Education, Employment, Medical and Health etc.

4. Violation of Employment and Service Rules: Origins of Telangana Agitation– Protest in Kothagudem and other places, Fast unto Death by Ravindranath; 1969 Agitation for Separate Telangana. Role of Intellectuals, Students, Employees in Jai Telangana Movement.

5. Formation of Telangana Praja Samithi and Course of Movement – the Spread of Telangana Movement- Major Events, Leaders and Personalities- All Party Accord – Go 36 – Suppression of Telangana Movement and its Consequences-The Eight Point and Five-Point Formulas-Implications.

II. Mobilisational phase (1971 -1990)

1. Court Judgements on Mulki Rules- Jai Andhra Movement and its Consequences– Six Point Formula 1973, and its Provisions; Article 371-D, Presidential Order, 1975-Officers (Jayabharat Reddy) Committee Report- G.O. 610 (1985); its Provisions and Violations- Reaction and Representations of Telangana Employees (మరింత…)

Alai balai – Telangana culture అక్టోబర్ 8, 2014

Posted by M Bharath Bhushan in Culture, Dasara, Hyderabad, Telangana, Telangana Festivals, Telugu.
Tags:
add a comment

A taste of Telangana culture
October 6, 2014 Special Correspondent, The Hindu, Hyderabad

Organised at Necklace Road, the Alai-Balai cultural festival showcased the region’s varied culture

It provided a window to Telangana traditions. The sprawling Jal Vihar on Necklace Road presented the typical rural ambience of Telangana as the ‘Alai-Balai’ cultural fete was organised on Sunday. On display were both the culture and cuisine of Telangana.

HY06-ALAI_BALAI_1_2140357f

The picturesque spot turned cultural arena from early morning as artistes showcased a variety of tribal dances. Colourfully attired Banjara women cast a spell with their rhythmic movements. Yellow-turbaned youth belted out foot-tapping music, sweat rolling down their bodies as they played the drums. Yonder a group presented the tribal dance, sporting the head gear of wild buffalo horns. (మరింత…)

Vaikuntam’s Telangana ఏప్రిల్ 5, 2011

Posted by M Bharath Bhushan in Art, Bathukamma, Culture, heritage, Identity, Mulki, regionalism, Telangana, Telugu, Vemulawada.
Tags:
add a comment

Constant change
Dr Seema Bawa, Deccan Chronicle, April 3, 2011

The brightly painted figures of Telangana men and women are Thota Vaikuntam’s signature style, he exaggerated contoured of reconstructed form, with highly stylised folk features and perspective mark his paintings.

The morphemes, defined as the minimal meaningful unit of language, in Vaikuntam’s case his visual language, are the foreheads adorned with kumkum bindi amidst a plane of turmeric paste in case of women and sectarian marks for men. Textiles marked with dots, red vermillion dipped palms, red lips and elongated eyes are other characteristic features of his work for the last five decades or so.

The feminine element is exaggerated in the full form, with midriffs peeking through vivid apparel that is flowing and yet clinging. The physicality associated with fecund femininity is emphasised through the use of shringar or adornment of the female self through body marks, make-up, ornaments, coiffure and the like. The men are comparatively less flamboyant in terms of clothes and decoration but no less dramatic than their female counterparts.

So, when one comes across a show titled Metamorphosis: The Changing World of Thota Vaikuntam at Art Alive, there is a natural inquisitiveness regarding this transmutation. The change is certainly not in his style, colour or basic form. And many of the paintings do depict his typical Telangana men and women. Evolution and change is seen in the relatively complex compositions with a new interactive and at times a conversational element flowing between the figures. (మరింత…)

I want to uphold Telangana cultural identity through my art : Vaikuntam మార్చి 12, 2011

Posted by M Bharath Bhushan in Art, Bathukamma, Culture, Godavari, heritage, Hyderabad, Identity, Karimnagar, Personalities, Telangana, Telugu.
Tags: , , ,
add a comment

My art is my aspiration for Telangana: Thota Vaikuntam
Sify
New Delhi, March 12 (IANS) The art of Thota Vaikuntam, leading Indian figurative painter, remains loyal to the aspiration for autonomy and a distinct socio-cultural identity of his native turf, Telangana.

Vaikuntam is described as the most visible face of Telangana, his lines reflecting the battle for a separate state.

Considered one of the best figurative artists in the country, Vaikuntam is often feted as the ‘Jamini Roy of the south’.

He has exhibited worldwide and has been honoured with nine national and state awards.

‘My art is my village, Boorugupally in Karimnagar district in Andhra Pradesh, the soul of the crusade for a separate identity for Telangana. My art will never move out of my village and people,’ 69-year-old Vaikuntam told IANS. (మరింత…)

Telangana Maha March on, several groups brave police ban మార్చి 10, 2011

Posted by M Bharath Bhushan in agitation, Bathukamma, BJP, CPI, Hyderabad, Identity, Mulki, Muslim, Osmania, politics, regionalism, students, Telangana.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Telangana million march begins as thousands brave police ban
Deccan Chronicle, March 10th, 2011
IANS

Hyderabad: Braving massive presence of police and paramilitary forces and violating ban orders, thousands of people, demanding separate statehood to Telangana, reached Tank Bund in the Andhra Pradesh capital for the ‘million march’.

Raising slogans of ‘Jai Telangana’ and holding flags of various parties, the activists reached Tank Bund from different directions, though the police had sealed all the surrounding routes for vehicles.

The protestors broke the police barricade and removed the barbed wires at Ambedkar statue and were heading towards the road along Hussain Sagar Lake. The policemen deployed there were outnumbered by the protestors.

“The future of coming generations is more important for me than my examination,” said a student who reached Tank Bund immediately after writing Class 11 exams.

The protestors included students, political workers, employees and others from Hyderabad and various districts of Telangana. (మరింత…)