jump to navigation

ఈ గడిని కూలగొట్టు.. అల్లం నారాయణ మే 27, 2010

Posted by Telangana Utsav in 1969, agitation, Andhra, BCs, compromise, corruption, Culture, heritage, Hyderabad, Identity, Mulki, Muslim, Osmania, politics, Reddy, regionalism, SC, Settler, ST, struggle, students, suicide, Telangana, Telugu (తెలుగు), Velama, youth.
Tags: , , ,
1 comment so far

ఈ గడిని కూలగొట్టు.

అల్లం నారాయణ

మరొక గడిని కంటున్నది తెలంగాణ. కూలిపోయిన గడి మళ్లీ మొలుస్తున్నది. గడి కోటగోడలు బద్దలు కొట్టింది తెలంగాణ. అరవై ఏళ్ల కిందటి మాట. తట్టు ఆరామ్ కుర్సీ.. తక్తు బల్ల.. కండ్లద్దాలల్ల నుంచి కిందకి మీదికి చూసే పట్వారీ, పటేల్‌లు. మీసం మెలేసే దొరల గడీలు కూల్చింది తెలంగాణ. వీర తెలంగాణ విప్లవ పోరాటం. వేల మంది ప్రాణాలను బలిచ్చిన తెలంగాణ. గడిని నేలమట్టం చేసింది. కానీ.. తెలంగాణలో ప్రజారాజ్యం రాలేదు. తెలంగాణ వెతుకులాడిన ఆత్మ దొరకలేదు.

అది పరాయిదై పలవరించినప్పుడు, ఎవరో ఎక్కి తొక్కినప్పుడు ఊపిరాగిన క్షణాలను, కాగడాలా మళ్లొకసారి వెలిగించింది తెలంగాణ. పోలీసు చర్య. కూలిన గడి మళ్లీ మొలిచింది. దొడ్డి కొమరయ్య, బందగి, చాకలి ఐలమ్మల వారసులెవరు? వారెక్కడ? పలుగులు, పారలు, బర్మార్లు, బందూకులు పట్టిన తెలంగాణ సాయుధ పోరాట వీరుల వారసులేమయ్యారు? నిజాం గడికి.. గ్రామాల్లో కోటలు కట్టిన జాగీర్దార్లు, దేశ్‌ముఖ్‌లు.. ముఖాలు మార్చుకుని, రూమీటోపీలు, గాంధీ టోపీలయి మళ్లీ తెలంగాణల గడి మొలిచింది. (మరింత…)

Fasting, Mining, Politicking? Telangana & the Burdens of History – D Parthasarathy మే 21, 2010

Posted by Telangana Utsav in agitation, Andhra, Andhrapreneurship, BCs, Congress, Culture, Economy, fast, Hyderabad, JAC, Jai Andhra, Kamma, KCR, MRPS, Naxalite, Polavaram, politics, Rayalaseema, Reddy, regionalism, Settler, ST, suicide, TDP, Telangana, TRS, Urdu, Velama, violence, Y S Jagan, YSR.
Tags: , ,
add a comment

Fasting, Mining, Politicking? Telangana and the Burdens of History

D.Parthasarathy

The burdens of history are many for Telangana as they are for most regions of the world whose people have been historically subjected to domination, oppression and exploitation. These burdens are cumulative and imbricate each other, and result not only in various forms of ‘backwardness’, but also in ways of perceiving a problem and modes of struggle that reify and reflect those burdens rather than enable subject populations to look for meaningful alternatives. Telangana has been witness to a long history of struggles, some initiated by its own populations, others instigated from outside, and yet others forged by radical or bourgeois class alliances across regions. Whether or not the people of Telangana get a separate state, what they are desperately seeking for is agency. What is however worth emphasizing is that, if the current round of protests and agitations are to yield rewards for the region’s long suffering and distressed classes, some at least of the parties involved need to find ways of escaping the past and instead search for new methods of agitation and new vocabularies to articulate an alternate politics that truly reflects the frustrations, grievances, and aspirations of the troubled region.

The formation of Linguistic States, although essential, cannot be decided by any sort of hooliganism. Nor must it be solved in a manner that will serve party interest. It must be solved by cold blooded reasoning.
B. R. Ambedkar
Thoughts on Linguistic States, 1955

The morality of Gandhi’s emotional athyachar through his fast unto death preceding the Poona Pact of 1932 is rarely called into question by his many admirers, followers and scholarly acolytes. While criticism of Gandhi’s tactics by dalits and those who adopt a dalit/ bahujan perspective in their analyses is seen as partial and subjective, the long term consequences of this Gandhian method of protest to get others to toe your line has not been taken seriously despite the frequent use of this method for contentious goals and objectives. The simultaneous use of Gandhian methods of fasting and street violence by groups ostensibly fighting for a separate Telangana state, and similar counter strategies resorted to by pro-United Andhra groups may constitute a “grammar of anarchy” as Ambedkar warned in his closing speech to the Constituent Assembly. Ambedkar also castigated other Gandhian methods such as civil disobedience, non-cooperation and satyagraha, arguing that in a post-independent nation there was no “justification for these, …where constitutional methods are open”. The tendency of diverse groups in India to resort to unconstitutional methods derives in large part from a partisan state that selectively uses force when it fears legitimate protests and demands, and turns a blind eye to violence when it is perpetrated by groups closely allied to those who people the state. The Indian state’s rapid response to Gandhian fasting methods in this case needs to be seen against the backdrop of hundreds of more legitimate demands by diverse groups around the country which are equally rapidly put down with brutal force, even as the demands take decades to be addressed if at all they are taken seriously.

That significant decisions that decide the fate of millions are still taken as a response to unconstitutional methods, to hooliganism, and in ways that “serve (specific) party interests”, rather than by recourse to “cold blooded reasoning”, and institutionalized debates, is as much a sign of the evolution of our political society, as it is a symptom of the deep gulf between the two broad streams of Gandhian and Ambedkarite political norms that we have inherited. Such methods of protest constitute only one of several burdens from the past that we carry and that affect how we govern ourselves, how democracy works for different sections of our population. For, as Ambedkar perhaps would have been the first to acknowledge, street violence by supporters of a Telangana state are but a direct reaction to deep levels of frustration resulting from political misrule, the absence of meaningful development and empowerment, and the failure of diverse political and social groups to understand, articulate or express their genuine grievances. But more importantly, street violence and hooliganism that target both coastal Andhra elites and middle class and poor migrants from the Andhra region settled in Hyderabad and other urban centres in Telangana are also a response to mindless police brutality. Police brutality and administrative violence in Telangana cannot be understood in simplistic terms as the action of the state apparatus supporting the interests of the ruling class, though this may in large part be true. We need to recognize that the state has interests of its own, that the state apparatus behaves in habitual ways, is disposed to react by virtue of a certain habitus, and that the agents of the state also constitute a class by virtue of their social status, property ownership position, and surplus extraction function. That diverse groups fighting for a Telangana state – be it the TRS or the JAC – have simply failed to understand, far less address the grievances and frustrations of the youth of the region can also be seen in the way in which personal troubles are linked to public issues1 – reflected in the scores of suicides and suicide bids that are currently taking place. In many ways the street violence and suicides are expressions of the fact that vast sections of Telangana’s population have been among the politically ‘uncounted2’ despite the long history of the Telangana movement. One might even argue that the politics surrounding the Telangana state, the hijacking of the demand by parties which do not truly represent or comprehend the aspirations of those they pretend to represent, the street violence and suicides – all of these in fact are reflective of a politics involving the “inscription of a part of those who have no part”3, in other words the attempts by those who have hitherto not been represented adequately to make their voices heard. (మరింత…)

Chiru also demands Polavaram to be declared national project మే 16, 2010

Posted by Telangana Utsav in Andhrapreneurship, Congress, corruption, CPI, CPI-M, Culture, Economy, Godavari, Koya, livelihoods, Polavaram, politics, PRP, regionalism, Sonia, ST, TDP, Telangana, TRS, Uttara Andhra, YSR.
Tags:
add a comment

Chiranjeevi for Delcaring Polavarm as a National Project

Outlook, Vijayawada, May 16, 2010

Praja Rajyam Party president Chiranjeevi today demanded that Centre should declare Polavarm irrigation project as a national project.

Chiranjeevi has been touring coastal districts of Andhra Pradesh for last five days to seek support from the people on his mission to declare Polavaaram as national project.

He entered Krishna district late last night after finishing East and West Godavari districts.

Today also he held road shows where the Polvaram irrigation projects canal work is under progress. On his way, he has been addressing many public meetings from his own decorated vehicle. (మరింత…)

Understanding Rosaiah’s vision, YSR’s legacy on Telangana మే 16, 2010

Posted by Telangana Utsav in agitation, Andhrapreneurship, Congress, Economy, elections, Identity, Interview, politics, regionalism, Sonia, Telangana, universities, Y S Jagan, YSR.
Tags: , ,
add a comment

No quarrel with anyone: Rosaiah
GS Vasu,
New Indian Express, 15 May 2010

He never aspired to be the Number One but destiny propelled him to the Chief Minister’s post following the demise of Y S Rajasekhara Reddy last September. But it has not been a bed of roses for the grand old man of Andhra politics. Natural disasters, financial crises, the violent Telangana agitation and, on top of all this, frequent criticism by his own partymen – recalcitrant ministers emboldened by Kadapa MP Y S Jagan Mohan Reddy, who sees himself as the natural heir to the throne — have all beset him but not cowed him.

Do you think the Congress high command should have done more to signal its support to you to deter your critics within the party?
No. Actually, the central leadership has been extending its full support to me right from the beginning. I am happy with the advice being given by them in running the government.

Is the Cabinet being held to ransom by ministers loyal to Y S Rajasekhara Reddy?
I too was a member of the YSR Cabinet. Some of the ministers have affection for YSR’s family. There is nothing wrong with that. I too have great respect for Rajasekhara Reddy and his family, and I cherish my association with him. But the point is that some ministers are not able to reply to attacks on the government from some quarters which have been appearing in the press and I felt annoyed. I told my colleagues that we have to work as a team. When there is public criticism of the functioning of the government, they have to give an effective reply in the media and through it to the people of the state. I am saying this because running a government is not an individual affair and whatever is done is the collective decision of the Cabinet. This is my sincere feeling and my advice to colleagues also. Barring that, I don’t have differences with any minister and all of them are with me. (మరింత…)

Telangana prospects in doubt after Dantewada మే 16, 2010

Posted by Telangana Utsav in agitation, compromise, Congress, Identity, Mulki, Naxalite, Parliament, politics, regionalism, Sonia, ST, Telangana.
Tags: ,
add a comment

Telangana prospects in doubt after Dantewada
Friday, 14 May 2010

Hyderabad, May 14: The Centre seems to have no stomach for small states any more, if recent remarks made by P Chidambaram are any indication. Stunned by the Dantewada attack on security forces last month, the Union government is said to be worried about the national security implications of creating small states. If so, that may end any hopes of a separate Telangana.

“Can we think of creating more states after what happened in Dantewada?” the Union Home Minister reportedly said in an aside during a recent meeting in New Delhi. Highly placed sources disclosed to Express that Chidambaram did not directly refer to the ongoing agitation for a separate state in Telangana but the import of his statement is not difficult to read.

A warlike situation is prevailing in Chhattisgarh with central paramilitary forces finding it difficult to break the hold of the Maoists on the vast expanse of forests in the small state bordering Andhra Pradesh and Orissa. The Dantewada massacre of 76 CRPF men last month shocked Chidambaram, and sent Home Ministry mavens scurrying to reexamine the first principles of their strategy against the Maoists. (మరింత…)

Srikrishna Committee concludes consultations మే 13, 2010

Posted by Telangana Utsav in agitation, BJP, compromise, conflict resolution, CPI, CPI-M, drama, Greater Rayalaseema, Hyderabad, Identity, JAC, livelihoods, MIM, Mulki, Parliament, politics, Rayalaseema, regionalism, Sonia, students, suicide, TDP, Telangana, TRS, Urdu, Uttara Andhra.
Tags:
add a comment

Telangana: Srikrishna panel concludes Hyderabad visit
PTI, May 12, 2010

HYDERABAD: The Srikrishna committee, set up to study the demand for separate Telangana, concluded its three-day visit to the city on Wednesday by seeking cross-section of views from political parties and different groups.

The committee heard the views of three groups from Telugu Desam, city-based Majlis Ittehadul Muslimeen (MIM), the Joint Action Committee espousing the cause of united Andhra Pradesh, a trade and industry body, Telangana Freedom Fighters Forum and Telangana Cultural Association among others.

While the Telugu Desam leaders from Telangana wanted a separate state, those from coastal Andhra and Rayalaseema stressed on the need to keep the state united.

Significantly, MIM, a major force in Hyderabad, strongly argued for keeping the state united failing which it favoured creating a state with Telangana and Rayalaseema. (మరింత…)

Middle path Srikrishna committee drama శ్రీ కృష్ణ కమిటీ కాలయాపన నాటకం శుభం మే 13, 2010

Posted by Telangana Utsav in agitation, Andhra, cinema, compromise, Congress, drama, elections, Hyderabad, Identity, Jai Andhra, Mulki, politics, regionalism, Sonia, students, suicide, TDP, Telugu (తెలుగు), TRS, youth.
Tags: , , ,
1 comment so far

Srikrishna talks of ‘middle path’ on Telangana
New Indian Express, 13 May 2010

HYDERABAD: In what is being surmised as a Freudian slip, Justice B N Srikrishna on Wednesday said his committee may have to take a ‘middle course’ in regard to the demand for bifurcation of the state.
Replying to questions at a news conference here, Justice Srikrishna said: ‘‘One section feels that it should be done (bifurcation).

Another section feels that it should not be done. We have to choose between the two or have to find a middle path, if possible.’’ He, however, hastened to add that any ‘‘decision’’ would be taken either on Dec.31 or Jan 1, 2011 after considering the opinion of all sections of people.

The committee’s member secretary V K Duggal later attempted to explain what the chairman meant. He said that Justice Srikrishna had only pointed out that there were various possibilities before the committee. (మరింత…)

Telangana to be decided by the Centre – Srikrishna Committee మే 7, 2010

Posted by Telangana Utsav in agitation, Andhrapreneurship, BJP, compromise, Congress, CPI, CPI-M, elections, Greater Rayalaseema, Hyderabad, Identity, Jai Andhra, MIM, Mulki, Parliament, Polavaram, politics, Rayalaseema, regionalism, Settler, Sonia, students, suicide, TDP, Telangana, TRS, Uttara Andhra, youth.
Tags: , ,
1 comment so far

It’s up to Centre, Parliament to decide on Telangana: Panel
PTI
Hyderabad, May 7, 2010

The final decision on the Telangana issue has to be taken by Parliament and the Centre, and the committee headed by him would help the government in making up its mind, Justice B N Srikrishna, Chairman of the panel, said on Friday.

“Now, what happens is in the hands of Parliament ultimately, which means the Central Government will have to take a view on the matter. But the view of the local people is a big factor which needs to be considered,” he told reporters here.

When asked about Union Home Minister P Chidambaram’s statement in Parliament on Thursday that the solution lies not in Delhi but in Andhra Pradesh, he said, “Frankly, I have not read the statement, but if the statement is what you are saying, I assume, he does not want to get into a controversy when a committee is looking at it and finally is going to advise the government.

“Now, sitting in Delhi, how are they going to assess it? They won’t be able to assess. Therefore, they say these four gentlemen and one lady (all panel members) will go and tell what is the local view, consensus view and tell us what do you think of the whole thing,” he said.
Srikrishna said the mission of the panel is to help the Government take a decision on the contentious issue.

“…Parliament is to decide. Andhra Assembly or Andhra Government cannot decide. Ultimately, what is to be done, needs to be done by Parliament. To help the Central Government make up its mind, all this exercise is going on,” he said. (మరింత…)