jump to navigation

సోనియమ్మకు ఒక లేఖ – Telangana question to Sonia ఫిబ్రవరి 28, 2009

Posted by Telangana Utsav in Congress, elections, Identity, Koya, Polavaram, politics, PRP, SEZ, TDP, Telangana, Telugu (తెలుగు), TRS.
add a comment

సోనియమ్మకు ఒక లేఖ
– అల్లం నారాయణ

మీ రాజశేఖర్‌రెడ్డి మీకు ఏం చెప్తున్నడో, ఆ మొయిలీ మీకేమి చెప్తున్నడో, మీరేం వింటున్నరో! అసలు మీకేమన్నా తెలుసో? తెలువదో? అంతా ఆగమాగం. ఇయాలనన్నా తెలంగాణ సంగతి ఏదన్నా మాట్లాడకపోతె.. మీకు కాటన్‌ చీరల సంగతి తప్ప ఏమీ తెలవదని అనుకుంటె అది మా తప్పయితదా! సోనియమ్మా. గింత మోసం జేసినంక, ఇంకా మీకు ఓటేసి మా తెలంగాణ ప్రజలు మళ్లా ఓసారి దగా పడుమంటవా.. మీరే చెప్పాల్నమ్మా…

అమ్మా! సోనియమ్మా! ఉన్నదున్నట్టు, చెలిగేసినట్టు, కడిగేసినట్టు, మొఖం మీద గుద్దినట్టు మాట్లాడే తెలంగాణోన్ని. అమ్మా అని పిలవాలని కూడా లేదు. మనసుల పుట్టెడు రంధిని, కండ్ల కు కడివెడు దుఃఖాన్ని దాచుకుని, మనసులో ఒకటుంచుకుని, పైకి మరొకటి మాట్లాడే రకం కాదు. అయిదేండ్లయింది ఇటు మొఖం చూపిచ్చి. ఏం మొఖం పెట్టుకుని వచ్చినవమ్మా! అని అడగాల్నని ఉన్నది.
ఎవర్నో ఒకర్ని కడగాలనీ ఉన్నది. యాదికున్నదా! అమ్మా. అయిదేండ్ల కిందట తెలంగాణల తిర్గినప్పుడు సెల్లాలు మార్చుకోని, తెలంగాణ మనసు నాకు తెలుసు అని చెప్పిన ముచ్చట. నమ్ముడు మా నరనరాన ఇంకిన ఒక బలహీనత. ‘నమ్మి నానబోస్తె పుచ్చి బుర్రలయినయట’. నిన్ను నమ్మినం. నీతో పాటు తెలంగాణ తెస్తనన్న పాదయాత్రల రాజశేఖర్‌ రెడ్డి నీ నమ్మినం. మీ ఇద్దర్నీ జబ్బల మీద మోసిన, పెగ్గె లు చెప్పిన మా కేసీఆర్‌నూ నమ్మినం. నమ్మి ఓటేసినం. ఏమయింది. ఏది తెలంగాణ.

దిక్కుతోసకుండ, అడివీల పొద్దు గూకినట్టు, వడ్లల్ల పెరుగు కలిపినట్టు, ఆగమాగంగ ఉన్న కాంగ్రెస్‌ పార్టీని మా తెలంగాణ గడ్డకేసింది. ఒడ్డెక్కిచ్చింది. ఏం మిగిలింది మాకు. ఒక్కటడుగుత. ఏమనుకోవద్దమ్మ. అప్పుడు ఎన్కటి కాలంల నలభై ఏండ్ల కిందటి మాట. మీ అత్త ఇందిరా గాంధీ. అమె గిట్లనే చేసింది. మున్నూటా డెబ్భై మంది సోరసోర పోరగాండ్ల ఉసురు తీసింది. ఆ పోరగాండ్ల త్యాగాల నుంచి లేచొచ్చిన చెన్నారెడ్డిని నమ్మిచ్చి బుట్టలేస్కోని ముప్ఫై ఏడేండ్ల కిందట తెలంగాణకు పచ్చి మోసం చేసింది. ఆమె తొవ్వల్నే ఇప్పుడు సోనియమ్మ తయారైంది. కని…ఏ మాట్లాడినవో యాదికున్నదా… అమ్మా. తెలంగాణ ప్రజల మనసులున్న మాట నాకు తెలుసంటివి. ఏమి తెలిసింది మీకు. ఏమనుకోవద్దు గని.

అసలు ఈ అయిదేండ్లల్ల తెలంగాణకు ఏ జరిగిందన్నది కానీ, తెలంగాణ ఏమైపోయిందన్నది కానీ, వై.ఎస్‌ . రాజశేఖర్‌ రెడ్డి ‘కడప’ నిండిన బేరం ఏంచెప్పిండో! మీరేమి విన్నరో? ఆయన ఏమి భాషల చెప్పిండో? మీరేమి భాషల విన్నరో? మాకు ఏ మాత్రం సమఝయిత లేదు. పోలవరం అంటే ఏందో తెలుసా! అమ్మా! ఇయ్యాల్ల ఖమ్మంకు వచ్చి, అన్నెం పున్నెం ఎరుగని ఆ గిరిజనుల తోటి ఆటాడినవ్‌ కదా! ఆళ్ళు.. ఆ గిరిజనులు. పోలవరం కడితే పొరుకపోడై పోతరు.

రెండు లక్షల మంది అడివి నుంచి, పుట్టిన నేల మీది నుంచి, కసరు గాయనుంచి, రేల పాట నుంచి, కొండ కోన నుంచి, అడివి దేవుళ్ళ నుంచి బేదఖల యితరు. అదన్నా ఎవరన్నా చెప్పి ఉంటరంటవా! అయిపాయె. ఒర్రంగ పోలవరం కడ్తనంటడు రాజశేఖర్‌ రెడ్డి. కొసకు మా భద్రాచలం రామునికి, సీతమ్మకు కూడ కొత్తగ నీటి సెర తెచ్చే పోలవరం కడ్తరు. ఇక్కడికచ్చి డ్యాన్సాడ్తరు. ఏమనుకోవాలె మిమ్ముల్ని. ఇగ తెలంగాణ సంగతికొస్తె- ఓట్లప్పుడు మా కేసీఆరూ, మీరూ రాసుక పూసుక తిర్గితిరి. గెలిస్తిరి. ఆయన మంత్రయిపాయె. మీరు రాజ్యానికస్తిరి. రాష్ట్రపతి నోటెంట తెలంగాణ పలికిస్తిరి. ఉమ్మడి ప్రణాళికల తెలంగాణ ఉన్నదంటిరి. ప్రణబ్‌ ముఖర్జీ కమిటీ అంటిరీ మీ అత్తకాణ్నుంచి, ఆ మాటకస్తె మీ తాత కాణ్నుంచి కాంగ్రెస్‌ తీరు ఒక్క టే తీరుగున్నది. (మరింత…)

End of Visala Andhra – Musings ఫిబ్రవరి 26, 2009

Posted by M Bharath Bhushan in Culture, elections, Fazal Ali Commission, Identity, politics, Telangana.
add a comment

Editorial

Some musings on Telangana

The New Indian Express, 24 February 2009

With the chief minister of Andhra Pradesh declaring in the state assembly that his government “has no objection to the formation of Telangana state in principle and feels the time has come to move forward decisively on the issue”, the old dream of one Visala Andhra, seems destined for final burial. The CM, Rajasekhara Reddy, was the one remaining major opponent of abandoning the 50-plus years of a politically unified Telugu state; even he now seems to have decided it is no longer politically feasible to continue doing so. It is interesting how an idea which was dormant on the political horizon 10 years earlier has now come to dominate it, and on such an issue; the story of the long years of struggle for a unified Andhra was a compulsory staple in all state school textbooks, and all political speeches, from its formation.

Historians and political scientists will have much to ponder in coming years on how the idea lost attraction, finding so few defenders.

As someone once observed on this page, it is noteworthy how no one in these crucial years ever made a politically compelling case, let alone a campaign, for a unified state.

Our point here is neither to hail nor harry the case for splitting Andhra. But we would like to spend a few minutes in wondering where the trend — Vidarbha’s split from Maharashtra is possibly the next step in this direction — is heading and its implications. The Andhra formation history dates back to the early years of the previous century, and was the result of a strong political consensus. It seems to have run its course. A staple taught in our schools is that India suffered repeatedly due to a regular inability to internally unite. Are centrifugal forces a strong perennial in our system? What is the correct response? Are these a natural thing, a rejuvenating reaction, to be allowed to run their course? Or something to be worriedly observed and countered? Or is it a mistake to see all this in a this-or-that context? Or only partly so? We offer no answers; it is, perhaps, a mistake to expect any clear ones. But the issues should interest all of us, whether politically interested or not. These touch on some basic ideas within us on what India is about, and what it means to each of us. Or do we over-react to a local political development, a regular outcome in any democracy? Perhaps.

Telangana Movement beyond electoral considerations – CH H ఫిబ్రవరి 20, 2009

Posted by Telangana Utsav in Congress, Economy, elections, English, Identity, NTPP, politics, PRP, TDP, Telangana, TRS.
5 వ్యాఖ్యలు

PROFESSOR B JANARDHAN RAO MEMORIAL FOUNDATION

                                          (Seventh Annual Memorial Lecture, 2009)

 

Regional Disparities, Smaller States and Statehood for Telangana

                                                                                                                                                                 

                                                      C.H.Hanumantha Rao

 

 

 

While we assemble here this morning to pay our tributes to the memory of Prof.B. Janardhan Rao, we greatly miss him on several counts. He had done outstanding research work on tribal development and held out a great promise for further explorations in this area. Way back in August 1988, he sent me a copy of his book: Land Alienation in Tribal Areas, for my comments (Janardhan Rao, 1987). After reading it, I wrote back saying that the theme he had chosen was extremely important and that his findings were well-grounded because his analysis was carried out against the historical perspective of land relations as well as the impact of the prevailing exploitative socio-economic structure. Achieving Statehood for Telangana was another passion for him. This is evident from a reading of the collection of his essays in Telugu, “Telangana-Changing Political Scenario, published six years ago (Janardhan Rao, 2003). He was at once a serious scholar and an ardent champion of these causes.

 

I am particularly happy to be here this morning amidst the academic community at the Kakatiya University because of the opportunity it provides for renewing my long, though intermittent, association with the Faculty and the Vice-Chancellor Prof. Linga Murthy. I had chosen to speak this morning on Statehood for Telangana…because this subject was close to Prof. Janardhan Rao’s heart and I can not think of a better way of paying homage to him than discussing issues like regional disparities and smaller states and their relevance to the formation of Telangana State. 

 

 

Growing Regional Disparities in Development                                            

                                                 

Regional disparities in development have been growing in India, especially in the post-reform period. For example, according to the Eleventh Plan, the per capita Gross State Domestic Product (GSDP) of Bihar – the poorest state in the country – which had steadily declined to a little over 30 per cent of the per capita GSDP of the richest state by 1993-94, dropped further to 20 per cent in 2004-05 (GOI, 2008). What is true of rising inter-state disparities in development would be true of regional disparities within some of the larger states, as the factors contributing to such disparities would be the same in both the situations. The neglect of agriculture, rural development and the social sectors in the post-reform period and the consequent rise in rural distress together with the concentration of private investment and proliferation of economic opportunities in the developed regions has brought into sharp focus the regional divide or the rise in inter-state as well as intra-state disparities in development.    

 

Public investments in physical and social infrastructure have an equalizing impact because they can be focused on backward regions. Further, public investment, in turn, induces private investment. But public investment has been falling over a period of time in the country. Public capital formation shrunk to 5 percent of the GDP in the recent period from 10 percent of GDP in the early nineties (Rao, 2006).  According to the Eleventh Plan, over the past several years, the share of public investment in the overall investment has been declining reaching a little over 20 percent in recent years. Therefore, according to the Planning Commission, there is “a very great limitation on the influence that fiscal quantities, allocations and strategy can directly exert on growth rates, especially at state level.  States have, therefore, to focus on providing the necessary policy framework and supporting environment that makes economic activity possible and attractive enough for private sector investments” (GOI, 2008).   (మరింత…)

Separate Telangana- Election season empty promises ఫిబ్రవరి 16, 2009

Posted by Telangana Utsav in Congress, elections, politics, PRP, TDP, Telangana, TRS.
add a comment

Big three unlikely to walk the talk on Telangana

Kingshuk Nag, Times of India 15 Feb 2009

 

HYDERABAD: With Y S Rajasekhara Reddy announcing on the floor of the Assembly that he would set up a committee of legislators to take a firm view on the creation of a new state, hopes have been aroused in some pro-Telangana quarters.

 

But analysts say that these hopes are misplaced because none of the big three in the fray for elections in Andhra Pradesh – Rajasekhara Reddy, Chandrababu Naidu and Chiranjeevi – is really interested in creating a new state, their utterances notwithstanding.Pakistan was not carved after an intense movement. But in the case of Pakistan and even Jharkhand and Chhattisgarh, the creators (UK & NDA governments respectively) had an interest in doing so, for various reasons.

The analysts point out that these netas are making promises to consider creation of a new state knowing fully well that they will not be taken to task anytime in the future for reneging on their promises. This complacency is born out of the belief that the people of Telangana are not charged enough to extract their pound of flesh in the form of a new state.

Analysts point out that the situation is akin to a group of employees asking for a salary hike out of turn — if they are not ready to quit their jobs if they don’t get a hike, they are unlikely to get a hike. But they might expect to get a raise if they take the extreme step of resigning.

These analysts believe that so long as the people of Telangana do not come out on the streets agitating, braving police bullets and jail, the chances of their getting Telangana are remote. “Don’t get me wrong. Nobody in Telangana is opposed to Telangana. Everybody would welcome the formation of a new state, but to most it does not matter if a new state is created or not,” a Congress politician says. (మరింత…)